براى تکنوکرات ها!

سخنان امروز حضرت آقا در مشهد.قابل توجه آقایان تکنوکرات و کسانی که بدشان نمی آید تکنوکرات باشند 

 

 بله تحریم‌ها اثرگذار بوده است. این هم اشکال اساسی در خود ماست که اقتصاد ما وابسته به نفت است. دولت‌ها باید این را در برنامه خود می‌گنجاندند. 17 – 18 سال پیش من به آقایانی که بر سر کار بودند، گفتم که باید کاری کنید که بتوانیم هر وقت که اراده کردیم، در چاه‌های نفت را ببندیم، اما آن آقایان که به زعم خودشان تکنوکرات هم بودند، لبخند زدند که مگر می‌شود چنین کرد.

/ 1 نظر / 52 بازدید
ع-غریب

سال نو مبارک